NAŠE SLUŽBY

2 MINÚTY ČÍTANIA

Našou filozofiou je poskytovanie kvalitnej služby a dlhodobej starostlivosti pre uchádzačov a zamestnávateľov s cieľom dosahovania spokojnosti na oboch stranách.

AKO HĽADÁME VHODNÝCH UCHÁDZAČOV

 1. ZISŤOVANIE POŽIADAVIEK OD ZAMESTNÁVATEĽA 
 • Oboznámenie sa s firemnou kultúrou a identitou firmy

 • Získavanie prvotných informácií od zamestnávateľa (náplň a povinnosti vyplývajúce z obsadzovanej pozície, deň nástupu do zamestnania, dĺžka trvania pracovného pomeru, platové podmienky a pod.)

 1. VYHĽADÁVANIE UCHÁDZAČOV
 • Inzerovanie na pracovných portáloch, sociálnych sieťach a pod.

 • Vyhľadávanie už v existujúcej internej databáze firmy

 • Telefonické kontaktovanie nových uchádzačov na základe odporúčaní

 1. KOMPLETIZOVANIE ÚDAJOV
 • Spracovávanie získaných údajov

 • Výber uchádzačov vyhovujúcich požiadavkám zamestnávateľa

 • Osobný pohovor s uchádzačmi

 1. PREZENTÁCIA UCHÁDZAČOV
 • Prezentácia vyhovujúcich uchádzačov zamestnávateľovi (osobná návšteva, resp. preposlanie dokumentov)

 • Zisťovanie spätnej väzby od zamestnávateľa

 1. KOMUNIKÁCIA S UCHÁDZAČOM
 • Podanie informácie o rozhodnutí zamestnávateľa (prijatý, neprijatý do zamestnania)
 • Dodanie prípadných chýbajúcich podkladov
 • Prípadný osobný pohovor so zamestnávateľom (doladenie termínu pohovoru)
 1. NÁSTUP DO ZAMESTNANIA
 • Podpísanie potrebných dokumentov (pracovná zmluva, dohoda a pod.)
 • Pravidelný reporting ohľadom spokojnosti s prácou (zamestnávateľ, uchádzač – zamestnanec)