ČASTÉ OTÁZKY

2 MINÚTY ČÍTANIA

AKÉ DOKUMENTY POTREBUJETE POSLAŤ NA ÚVOD ?

Na úvod potrebujeme od Vás životopis v slovenskom a nemeckom jazyku; certifikáty, osvedčenia a výučný list v nemeckom jazyku, ak sú k dispozícii, a pár foto-referencií pri pozíciách, kde sa vyobrazuje kvalita a rozsah vykonaných prác.

JE POTREBNÁ ZNALOSŤ NEMECKÉHO JAZYKA U KAŽDÉHO JEDNÉHO UCHÁDZAČA ?

Áno, nemecký jazyk u každého jedného uchádzača je jednou z hlavných podmienok švajčiarskeho zamestnávateľa. Táto podmienka platí aj v prípade dvojice, resp. väčšej skupiny. Dôvodom je preskúšanie znalosti nemeckého jazyka našou, ako aj švajčiarskou spoločnosťou.

JE NUTNÉ VLASTNIŤ, RESP. MAŤ K DISPOZÍCII OSOBNÝ AUTOMOBIL ?

Nie je to 100 % podmienkou pre prijatie do zamestnania vo Švajčiarsku. Po skúsenostiach ale odporúčame každému uchádzačovi vycestovať na vlastnom osobnom automobile. Dôvodom je väčšia flexibilita v rámci dopravy do a zo zamestnania. V prípade, ak nemáte k dispozícii osobný automobil, sme plne nápomocní s presným naplánovaním cesty z a do zamestnania verejnou dopravou.

UMIESTŇUJETE AJ DVOJICE, RESP. PARTIE ?

Áno, dokážeme umiestniť aj dvojice, resp. partie. Závisí to ale od konkrétnej ponuky, resp. požiadavky, ktorú obdržíme od zamestnávateľa.

ZABEZPEČUJETE PRÁCU AJ DO INÝCH KRAJÍN AKO NAPR. RAKÚSKO ALEBO NEMECKO ?

Momentálne zabezpečujeme prácu len do Švajčiarska. Dobrou správou ale je, že sme v jednaní so spoločnosťami aj na rakúskom a nemeckom pracovnom trhu. V prípade, ak by došlo k vzájomnej dohode, budú informácie o voľných pracovných miestach zverejnené na našej internetovej stránke.