ČASTÉ OTÁZKY

2 MINÚTY ČÍTANIA

AKÉ DOKUMENTY POTREBUJETE POSLAŤ NA ÚVOD ?

Na úvod potrebujeme od Vás životopis v slovenskom a nemeckom jazyku, certifikáty, osvedčenia a výučný list v nemeckom jazyku. Ak sú k dispozícii aj pár foto-referencií pri pozíciách, kde sa vyobrazuje kvalita a rozsah vykonaných prác.

JE POTREBNÁ ZNALOSŤ NEMECKÉHO JAZYKA U KAŽDÉHO JEDNÉHO UCHÁDZAČA ?

Áno, nemecký jazyk u každého jedného uchádzača je jednou z hlavných podmienok švajčiarskych a rakúskych zamestnávateľov. Táto podmienka platí aj v prípade dvojice, resp. väčšej skupiny. Dôvodom je preskúšanie znalosti nemeckého jazyka našou, ako aj švajčiarskou a rakúskou spoločnosťou. V poslednom období sa objavujú ponuky, kde nie je vyžadovaná znalosť nemeckého jazyka u každého uchádzača, je ich ale podstatne menej.

JE NUTNÉ VLASTNIŤ, RESP. MAŤ K DISPOZÍCII OSOBNÝ AUTOMOBIL ?

Nie je to 100 % podmienkou pre prijatie do zamestnania vo Švajčiarsku a Rakúsku. Po skúsenostiach, ale odporúčame každému uchádzačovi vycestovať na vlastnom osobnom automobile. Dôvodom je väčšia flexibilita v rámci dopravy do a zo zamestnania. V prípade, ak nemáte k dispozícii osobný automobil, sme plne nápomocní s presným naplánovaním cesty z a do zamestnania verejnou dopravou.

UMIESTŇUJETE AJ DVOJICE, RESP. PARTIE ?

Áno, dokážeme umiestniť aj dvojice, resp. partie. Závisí to ale od konkrétnej ponuky, resp. požiadavky, ktorú obdržíme od zamestnávateľa.

DO KTORÝCH KRAJÍN ZABEZPEČUJETE PRÁCU?

Momentálne zabezpečujeme prácu do Švajčiarska a Rakúska. Dobrou správou je, že sme v jednaní so spoločnosťami aj na nemeckom pracovnom trhu. V prípade, ak by došlo k vzájomnej dohode, budú informácie o voľných pracovných miestach zverejnené na našej internetovej stránke.