MOTIVAČNÝ LIST / PÁR RÁD NA ÚVOD

2 MINÚTY ČÍTANIA

ZAČIATOK DOKUMENTU

 • uvádzame svoje aktuálne kontaktné údaje
 • meno a priezvisko
 • adresu ( trvalý pobyt, resp. prechodný pobyt )
 • telefónne číslo a e-mail ( na ktorom budete zastihnuteľný )
 • adresátom je spoločnosť, v ktorej sa uchádzate o pracovné miesto
 • oslovujeme priamo personalistu, resp. poverenú osobu na výber zamestnancov. V prípade, ak nepoznáme meno, použijeme neutrálne oslovenie spoločnosti, napr. Vážená spoločnosť

ÚVOD 

 • spomeňte, o akú pozíciu sa uchádzate ( v niektorých prípadoch spoločnosti obsadzujú viaceré pozície ), aby sa predišlo zbytočným  komplikáciám
 • snažte sa zaujať personalistu, resp. poverenú osobu tým, že spomeniete čo-to o spoločnosti, v ktorej sa uchádzate o prácu. Zároveň môžete zdôrazniť poslednú pracovnú pozíciu ( najmä, ak sa zhoduje, resp. je obsahovo podobná s inzerovanou ponukou

JADRO

 • táto časť motivačného listu je najdôležitejšia. V tejto časti sa musíte vedieť doslova „predať“.
 • Zdôraznite Vaše silné stránky a to, prečo práve Vy ste ten uchádzač, ktorý je vhodný pre inzerovanú pracovnú ponuku (dôraz klaďte predovšetkým na informácie, ktoré korešpondujú s požiadavkami spoločnosti)

ZÁVER

 • keďže sa jedná o posledný bod, odsek v motivačnom liste rezonuje v pamäti najdlhšie, a preto je dôležité zanechať pozitívny dojem
 • prejavte záujem o poskytnutie bližších informácii na osobnom pohovore

OSTATNÉ 

 • motivačný list, nazývaný aj sprievodný, je z hľadiska uchádzania sa o pracovnú pozíciu považovaný za dôležitý dokument, ktorý dokáže veľa vypovedať o Vašej motivácii, vhodnosti na pracovnú pozíciu a z sčasti poskytne prvotné informácie o Vašej osobe
 • samotným cieľom je zaujať do takej miery, aby ste vyvolali záujem druhej strany pozvať Vás na osobný pohovor
 • podobne ako v životopise, tak aj tu platí, že zlým znakom sú hrubé gramatické chyby. Vyvarujte sa im, a preto si dajte na texte veľmi záležať a pred odoslaním si ho viackrát skontrolujte
 • dajte si prácu a vytvorte motivačný list „ušitý na mieru“ na každú ďalšiu pozíciu, o ktorú sa uchádzate. Buďte originálny, stručný a výstižný. Personalisti nemajú chuť čítať dookola tie isté frázy. Odlíšte sa od ostatných a buďte to práve Vy, koho pozvú na pohovor
 • v neposlednom rade nezabudnite na dátum a vlastnoručný podpis