ÚVOD

Dream Jobs s.r.o. je spoločnosť zameraná na sprostredkovanie práce vo Švajčiarsku, Rakúsku a Nemecku v oblasti stavebníctva, gastronómie a hoteliérstva. Naším prioritným cieľom je obsadzovanie pracovných pozícií a aktívna spolupráca s poprednými spoločnosťami na švajčiarskom, rakúskom a nemeckom pracovnom trhu. Filozofiou spoločnosti Dream Jobs s.r.o. je poskytovanie kvalitnej služby a dlhodobej starostlivosti pre uchádzačov a zamestnávateľov s cieľom dosahovania spokojnosti na oboch stranách.

Aby sa práca stala pre Vás potešením, je našou zásadou napĺňať Vaše očakávania.

ZABEZPEČÍME :

  • zamestnanie dlhodobého charakteru,
  • nábor kvalifikovaných uchádzačov,
  • komunikáciu, koordináciu a súvisiace asistenčné služby,
  • optimalizáciu personálnych nákladov a procesov

Medzi naše popredné stránky patrí „fair play“, individuálna starostlivosť a kvalitný servis.