RAKÚSKO

Rakúsko je z veľkej časti hornatá krajina, pretože sa nachádza na východnom okraji Álp. Končiare Álp dominujú západnej a južnej časti krajiny. Nižšie položené východné časti krajiny sa rozprestierajú v povodí Dunaja. Povrch štátu pokrýva, až na malú oblasť severne od Dunaja a na východe, mohutný masív Álp. Rakúsko je po Švajčiarsku druhý najhornatejší štát Európy. Celé východné Alpy sa delia na tri súbežné pásma, z ktorých najväčšie výšky dosahuje stredné pásmo vo Vysokých Taurách (Grossglockner 3 798 m) a Otztalských Alpách. jednotlivé pásma sú navzájom oddelené dlhými pozdĺžnymi údoliami riek Inn, Salzach (Salica), Enža, Dráva a Mura.

Okrem Vorarlbergu, ktorý je odvodňovaný do rieky Rýn, patrí celá vodná sústava Rakúska Dunaju. Rakúsky tok Dunaja je celý splavný a meria 350 km. Dunaj sa využíva aj na lodnú dopravu. Najdôležitejšími  prítokmi sú Inn, Lech, Traun, Salzach, Enža.

Rakúsko sa administratívne člení na 9 spolkových krajín (Bundesländer) : Burgenland, Dolné Rakúsko (Niederösterreich), Horné Rakúsko (Oberösterreich), Korutánsko (Kärnten), Salzbursko (Salzburg), Štajersko (Steiermark), Tirolsko (Tirol), Viedeň (Wien) a Vorarlbersko (Vorarlberg). Je to krajina s rozlohou 83 879 km2, s počtom obyvateľov 8 408 121 (z roku 2012), úradným jazykom je nemčina, menou je euro a hlavným mestom je Viedeň. Rakúsko patrí a patrilo k prevažne rímskokatolíckym krajinám Európy.

rakúsko      mapa Rakúsko

Automobilová sieť v zásade prebieha vo východno-západných líniách pozdĺž Dunaja a v severno-južnej línii pozdĺž pohorí Álp. Pozostáva z vedľajších ciest, diaľnic a ciest s vyššou povolenou rýchlosťou. Diaľnice sú spoplatnené, 10-dňová diaľničná známka (Autobahnvignette) stojí 8,70 Eur, 2-mesačná 25,30 Eur a ročná známka stojí 84,40 Eur. Rýchlosť je obmedzená na 50 km/h v obci, 100 km/h mimo obce a na diaľniciach a rýchlostných cestách 130 km/h. Železničná doprava je majetkom štátnych železníc (Österreichische Bundesbahnen), iba časťou disponujú súkromné spoločnosti. Lodná doprava je možná iba po Dunaji, častí jeho vedľajších prítokov a jazerách.

Dôležité kontakty :

Veľvyslanectvo SR a ambasáda v Rakúsku

1. Generálny konzulát SR vo Viedni

Armbrustergasse 24, A-1190, Wien

Tel. : 0043/131 890 55 200, e-mail : emb.vieden@mzv.sk

2. Konzulárny úrad Salzburg

Innsbrucker Bundesstrasse 67, 5020 Salzburg

Tel. : 0043/662/830043-17, e-mail : hubner@hh-immo.at

3. Konzulárny úrad Linz

Museum Strasse 31a, A-4020 Linz

Tel. : 0043/732/774243, e-mail : papesch@rakanzlei-gkp.com

4. Konzulárny úrad Graz

Polzergasse 16, 8010 Graz

Tel. : 0043/650/2157210, e-mail : volkerpichler@gmx.at

5. Konzulárny úrad Einstadt

Hauptstrasse 40, 7000 Eisenstadt

Tel. : 0043/512/2444426, e-mail : bodenseer@aloiswild.com

6. Konzulárny úrad Einstadt

Hauptstrasse 40, 7000 Eisenstadt

Tel. : 0043/2682/64446-34, e-mail : consulat@equesdevino.eu

Núdzové telefónne čísla :

polícia : 133

hasiči : 122

lekárska záchranná služba : 144

asistenčná služba (AMTC) pre motoristov : 120

Zaujímavé fakty o Rakúsku :

  • v Rakúsku je okrem bežných pozdravov v nemčine (nap. „Guten Tag!“ = „Dobrý deň!“) často používaná aj fráza „Grüß Gott!“ = „Pozdrav pán Boh!“, ktorú možno použiť počas celého dňa, odpoveďou na tento pozdrav je taktiež „Grüß Gott!“
  • v nedeľu sú všetky potraviny (vrátane supermarketov) a obchody zatvorené, výnimkou sú reštaurácie a pohostinstvá