NEMECKO

Spolková republika Nemecko je federáciou 16 spolkových krajín (Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Brandenbursko, Brémy, Dolné Sasko, Durínsko, Hamburg, Hesensko, Meklenbursko-Predpomoransko, Porýnie-Falcko, Sársko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Šlezvicko-Holštajnsko) – štátny celok tvorí po zjednotení 13 spolkových krajín a 3 slobodné mestá so štatútom spolkovej krajiny. Nemecko je členská krajina Európskej únie a Severoatlantickej aliancie (NATO). Rozloha Nemecka je 357 021 km2, počet obyvateľov 80,3 miliónov (k roku 2011), hlavné mesto je Berlín a oficiálnym jazykom je nemčina.

Nemecko patrí do miernej klimatickej zóny stredne Európy, leží v oblasti pásma západných vetrov v prechodovej oblasti medzi morskou klímou v západnej Európe a kontinentálnou klímou vo východnej Európe. Na klímu pôsobí okrem iného aj Golfský prúd, ktorý vytvára neobyčajne mierne klimatické podmienky pre tieto zemepisné šírky.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA                    20090122NatKoDeutschlandkarteFP

V Nemecku určite nenarazíte na problém s dopravou. Ako vo väčšine európskych krajín je hustá železničná aj autobusová sieť. Vo väčších mestách sa okrem autobusu a električky môžete prepraviť tiež metrom. Na vzdialenejšie miesta môžete využiť vnútroštátne letecké spojenie. Rýchlosť je obmedzená na 50 km/h v obci a mestách, 100 km/h mimo obce a mesta a na diaľniciach je odporúčaná rýchlosť 130 km/h (štandardne je rýchlosť na diaľniciach neobmedzená). Pri ceste do Nemecka autom je povinnosťou mať pri sebe platný vodičský preukaz, technický preukaz auta a zelenú kartu (poistenie). Ak necestujete vlastným autom, odporúča sa mať overené povolenie (v nemčine) majiteľa používať vozidlo.

Dôležité kontakty :

Veľvyslanectvo SR v Nemecku

Hildebrandstraße 25, 107 85 Berlín

tel. : +49/308 892 62 00, Mobil : +49/171 746 55 25 (pohotovostný mobil)

e-mail : emb.berlin@mzv.sk

Núdzové telefónne čísla :

polícia, záchranná služba : 110

hasiči, prvá pomoc : 112

Informácie o tel. číslach a internetovom spojení na nemecké inštitúcie : 11833

Zaujímavé fakty o Nemecku :

  • až na 65 percentách nemeckých diaľnic môžete jazdiť neobmedzenou rýchlosťou
  • nemčina má až 35 dialektov. Aj samotní Nemci majú často problém si porozumieť navzájom.
  • Nemecko v roku 1916 prijalo letný čas spolu s Rakúskom medzi prvými krajinami na svete