NAŠE SLUŽBY

Našou filozofiou je poskytovanie kvalitnej služby a dlhodobej starostlivosti pre uchádzačov a zamestnávateľov s cieľom dosahovania spokojnosti na oboch stranách.

AKO HĽADÁME VHODNÝCH UCHÁDZAČOV ?

1. ZISŤOVANIE POŽIADAVIEK OD ZAMESTNÁVATEĽA 

 • Oboznámenie sa s firemnou kultúrou a identitou firmy
 • Získavanie prvotných informácií od zamestnávateľa ( náplň a povinnosti vyplývajúce z obsadzovanej pozície, deň nástupu do zamestnania, dĺžka trvania pracovného pomeru, platové podmienky a pod. )

2. VYHĽADÁVANIE UCHÁDZAČOV

 • Inzerovanie na pracovných portáloch, sociálnych sieťach a pod.
 • Vyhľadávanie už v existujúcej internej databáze firmy
 • Telefonické kontaktovanie nových uchádzačov na základe odporúčaní

3. KOMPLETIZOVANIE ÚDAJOV

 • Spracovávanie získaných údajov
 • Výber uchádzačov vyhovujúcich požiadavkám zamestnávateľa
 • Osobný pohovor s uchádzačmi

4. PREZENTÁCIA UCHÁDZAČOV

 • Prezentácia vyhovujúcich uchádzačov zamestnávateľovi ( osobná návšteva, resp. preposlanie dokumentov )
 • Zisťovanie spätnej väzby od zamestnávateľa

5. KOMUNIKÁCIA S UCHÁDZAČOM

 • Podanie informácie o rozhodnutí zamestnávateľa ( prijatý, neprijatý do zamestnania )
 • Dodanie prípadných chýbajúcich podkladov
 • Prípadný osobný pohovor so zamestnávateľom ( doladenie termínu pohovoru )

6. NÁSTUP DO ZAMESTNANIA

 • Podpísanie potrebných dokumentov ( pracovná zmluva, dohoda a pod. )
 • Pravidelný reporting ohľadom spokojnosti s prácou ( zamestnávateľ, uchádzač – zamestnanec )

ABY SA PRÁCA STALA PRE VÁS POTEŠENÍM, JE NAŠOU ZÁSADOU NAPĹŇAŤ VAŠE OČAKÁVANIA.